מכללה להנדסאים

מהתיאוריה למציאות: חשיבות הניסיון המעשי בהנדסה

מבוא לידע מעשי בהנדסה כשחושבים על הנדסה, לרוב עולים בדמיוננו חישובים מורכבים ותפיסות תיאורטיות. עם זאת, ליבה של ההנדסה טמון ביישום שלה. ידע מעשי אינו רק חלק משלים בלימודי ההנדסה; הוא הליבה שמשנה רעיונות מופשטים לפתרונות מוחשיים. זה ההבדל בין לדעת איך משהו אמור לעבוד לבין להיות מסוגל לגרום לו לעבוד. ידע מעשי זה מצייד […]